2017:
De ‘duurzame’ koper

‘De woningmarkt stevent af op een hoog aantal verkopen en de stijging van huizenprijzen versnelt’, zeggen economen van de Rabobank in het Kwartaalbericht Woningmarkt van mei 2016. De huizenmarkt in Amsterdam en Utrecht lijkt inmiddels weer op het hysterische niveau van voor de crisis terug te zijn. Dat de rest van het land iets minder hard loopt, is ook bekend. Maar wat kunnen we nu precies verwachten het komende jaar? En wat betekent dat voor de marketing van nieuwbouwprojecten?

Vertrouwen neemt toe
De economische groei zet door in 2016 en ook in 2017 wordt groei verwacht. De hogere werkgelegenheid en de stijging van het gemiddelde inkomen leidt tot een hogere koopkracht, wat positief is voor de woningmarkt. Daarnaast is de hypotheekrente al lange tijd laag en naar verwachting blijft-ie dat ook. Door afname van het aanbod – er is immers weinig nieuwbouw op de markt gekomen de afgelopen jaren – zullen de huizenprijzen in 2017 verder toenemen, men verwacht een gemiddelde stijging van de huizenprijsindex van 5 tot 7%. Vooral in Amsterdam en Utrecht komt de markt onder druk te staan. De economen verwachten een verdere stijging van het aantal transacties.

 

Snel beslissen
Er zijn uiteraard ook onzekerheden (denk aan gebeurtenissen in het buitenland die van invloed zijn op onze economie), maar door het groeiende vertrouwen, de goed presterende economie en de lage rente zal de koopmarkt verder aantrekken in 2017, ook al gebeurt dat niet overal in Nederland even hard. Berekeningen tonen aan dat de gemiddelde woningzoeker 38% minder keuzemogelijkheid heeft dan vorig jaar. Hij zal dan ook veel sneller beslissen om een woning te kopen.

 

Marketing terug naar 2006?
Wat betekent dat voor de marketing van nieuwbouwwoningen? Als de markt krap is en woningzoekers snel beslissen, kan de ontwikkelaar dan weer terug naar de situatie anno 2006? Je bedenkt een mooi project, zet het op een website en het verkoopt zichzelf? Nee, zo makkelijk gaat het niet meer. De NVM geeft aan dat de koopmarkt aantrekt, maar nog ruim is vergeleken met de situatie van voor de crisis. De huizenprijzen zijn 15% lager dan in 2008 en de gemiddelde verkooptijd is langer. Daarbij zijn er grote verschillen tussen locatie, segment en soort huis. In de grote steden gaat het heel hard, met Amsterdam en Utrecht op kop. De huizenmarkt is daar alweer krap – men spreekt weer van oververhitting -, wat de betaalbaarheid niet ten goede komt. Maar daarbuiten is er relatief nog veel keuze. Een gemiddelde verkoopprijs of doorlooptijd in Nederland zegt dus weinig.

De beleving
Ten tweede is de consument veranderd. Hij is kritischer en mondiger geworden. Hij weet beter wat zijn mogelijkheden zijn (behalve de starter), en vooral wat hij wel en niet wil. In de vastgoedmarketing is dan ook een trend zichtbaar die niet één-twee-drie terug te draaien is: rekening houden met de beleving van de doelgroep. De woningen en de locatie moeten aansluiten bij de lifestyle van potentiële kopers en dus is locatie- en doelgroepenonderzoek niet meer weg te denken. Welke kenmerken heeft een gebied en voor wie heeft dat meerwaarde? Een koper die zijn droomwoning heeft bemachtigd op een plek die bij hem past, is daar zuinig op. Hij zorgt voor zijn huis, voor zijn omgeving, heeft contact met buren en bouwt mee aan een leefbare wijk. Hij wil investeren in zijn toekomst, in zijn woning, in zijn wijk. Ofwel, welke doelgroep is in uw project op zijn plek en zal zelf dus letterlijk meer waarde creëren? Duurzaamheid zit niet alleen in de materialen, in innovatieve installaties, in flexibele functies met het oog op de toekomst. Duurzaamheid zit ook in de juiste mens op de juiste plek. De juiste bewoner in de juiste wijk. De potentiële koper is zich daar van bewust en zal niet zo maar alles accepteren. Hij kiest wat bij hem past. De ontwikkelaar zal hem dus een goede propositie moeten doen.