helder
communicatie
vertrouwen

RENOVATIE

soepel, communicatietraject: bewoners weten op tijd wat er gaat gebeuren in alle fasen van het proces

transparant proces: bewoners zijn op de hoogte van de volgende stappen, hun rechten (sociaal plan) en hun mogelijkheden

huis-aan-huisgesprekken: persoonlijk contact leidt tot vertrouwen in organisatie en proces en inzicht in de wensen van bewoners en knelpunten die zij ervaren

inspiratiesessies: samen met jouw organisatie en bewoners inventariseren we ideeën voor een nieuwe wijk of buurt in geval van sloop