omgeving
meerwaarde
kansen

TRANSFORMATIE

onderzoek: je kent alle ins en outs van de omgeving, van de oude fabriek, zorgvastgoed, oude school of loods. Alle omgevingsfactoren, kansen en beperkingen, commerciële en sociale mogelijkheden, trends en maatschappelijke ontwikkelingen die ruimte verdienen

nieuwe invulling: samen met ontwikkelaars, beleggers, creatieven, landschapsarchitecten, klimaatdeskundigen, kunstenaars, wetenschappers, lokale initiatiefnemers en met jou bedenken we in een creatief proces een nieuwe invulling

meerwaarde genereren: uitgangspunt is dat het gebouw sociaal-maatschappelijk en economisch rendeert