BLOEMWIJK

tenders en transformaties, gebiedsontwikkeling, participatie en co-creatie, onderzoek ⟶ naam en project stijl, website, rollbanners, guerrilla marketing, giveaways, folder,  posters, nieuwsbrieven, verslag, presentatie, bijeenkomst, participatie, brainstorm, interviews, straatgesprekken en advies

KLANT
van Alckmaer

LOCATIE
Alkmaar

OPDRACHT
Bloemwijk is een authentieke woonwijk dicht bij het centrum van Alkmaar. De woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Bouwkundig onderzoek moet uitwijzen of renovatie zin heeft. Wij doen de bewonerscommunicatie, van plan van aanpak en website tot huis-aan-huisgesprekken en informatieavonden, inspiraties sessies, nieuwsbrieven, website, advies aan de corporatie over aanpak, presentaties en veel meer.

bloemwijkalkmaar.nl