BoTu Bazar – Visserijplein

Gebiedsontwikkeling ⟶ onderzoek, buurtverkenning, dialoog, interviews, co-creatie, participatie, marketing, communicatie, vormgeving, socialmedia, website, rapporten, nieuwsbrieven, posters, enquêtes …

KLANT
Van Den Bruele

SAMENWERKING
BAM, Altera, ZUS

LOCATIE
Rotterdam

OPDRACHT
‘Social impact by Design’ en de ‘ABCD-methode’ is wat we hebben gebruikt om tot een plan te komen voor het Visserijplein in BoTu (Bospolderplein en Tussendijken). De uitdaging is om de wijk te transformeren, zowel stedelijk als sociaal economisch. Om samen met de buurt tot en plan te komen was het van belang om eerst uit te zoeken wat er echt speelt. We hebben onderzoek gedaan, zowel deskresearch als straat gesprekken, interviews en workshops met stakeholders; bewoners, scholen, winkeliers, marktkooplieden, gemeente, omwonenden, bedrijven en instellingen. Door middel van workshops zijn we als team tot een mooi, sterk en verrassend stedenbouwkundig plan gekomen dat naadloos op de behoefte van de buurt aansluit en dat niet alleen gericht is op stenen maar ook op sociaal en economische vlak.

www.botubazar.nl