urban interactive district

gebiedsontwikkeling, onderzoek ⟶ verslag, participatie, straatgesprekken, deskresearch en advies

KLANT
AM

LOCATIE
Amsterdam Zuidoost

OPDRACHT
In de ArenAPoort in Amsterdam Zuidoost moeten kleinschaliger voorzieningen komen, maar ook woningen met straten en pleinen, die vooral sfeer moeten toevoegen. Vraag: wie wil er wonen in de ArenAPoort en waarom? Ons eerste, kleinschalig onderzoek richt zich op de huidige gebruikers van de huidige functies. Deskresearch en kwalitatief onderzoek geven een indicatie van wat er leeft en aanknopingspunten voor verder onderzoek.