urban interactive district

gebiedsontwikkeling, onderzoek ⟶ verslag, participatie, straatgesprekken, deskresearch en advies

KLANT
AM

LOCATIE
Amsterdam Zuidoost

OPDRACHT
In de ArenAPoort in Amsterdam Zuidoost moeten kleinschaliger voorzieningen komen, maar ook woningen met straten en pleinen, die vooral sfeer moeten toevoegen. Vraag: wie wil er wonen in de ArenAPoort en waarom? Ons eerste, kleinschalig onderzoek richt zich op de huidige gebruikers van de huidige functies. Deskresearch en kwalitatief onderzoek geven een indicatie van wat er leeft en aanknopingspunten voor verder onderzoek.

Middels participatie met bewoners en omwonende hebben we de plannen laten zien, deze besproken en vooral veel geluisterd naar wat ze goed en minder goed vonden. Verder hebben we uitgezocht welke de beoogde doelgroepen zijn, wie zou hier willen wonen, wat de knelpunten van het plan zijn en wat er aan de plannen veranderd moet worden om raakvlakken te creëren.

Garlic heeft een adviesrapport uitgebracht om de plannen aan te scherpen en om te gebruiken als onderbouwing richting de gemeente.