Bloemwijk Alkmaar

Bloemwijk is een rustige woonwijk in Alkmaar, dicht bij het centrum en dicht bij voorzieningen. Een authentieke buurt met huurwoningen en een aantal woningen in particulier eigendom. De meeste woningen zijn kleine eengezinswoningen in rijtjes gebouwd na 1920. De architectuur is heel gedetailleerd in baksteen uitgewerkt, wat de wijk een authentieke, gezellige sfeer geeft. Helaas zijn deze woningen verouderd, ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Een uitgebreid bouwkundig onderzoek moet uitsluitsel geven of renovatie zin heeft of dat sloop in beeld komt.

De corporatie is klein en heeft niet de capaciteit om de bewonerscommunicatie en participatie vorm te geven. In een plan van aanpak hebben we vastgelegd welke doelgroepen en stakeholders belangen hebben in het plangebied en welke informatie voor hen van belang is. Naast het informeren van bewoners en het inventariseren van woonwensen is het in kaart brengen van de zorgen en knelpunten van bewoners een van de hoofddoelen. We organiseren informatieavonden, structureren presentaties en maken de nieuwsbrieven die iedere maand worden verspreid. Daarnaast doen we een woonwensenonderzoek bij alle bewoners thuis. Met dit onderzoek maken we inzichtelijk wie er in de wijk wonen, wat de situatie is van individuele bewoners, wat het project voor impact heeft op hun omstandigheden en welbevinden, waar zij knelpunten zien en of en hoe de corporatie die kan oplossen. Het eindverslag levert een deel van de input voor de keuzes die de corporatie bij de vervolgstappen moet maken. In een volgende fase begeleiden we de inspiratieavonden waarop bewoners worden uitgenodigd om mee te denken over hun wijk.

Opdrachtgever: FOOQ

 

bewonerscommunicatie, woononderzoek, social plan, huis aan huis gesprekken, plan van aanpak, inventarisatie doelgroepen, inloop spreek uren, bewonersbijeenkomsten, woningcorporatie ondersteunen, masterplan