Crossroads tender

In Sloterdijk kruisen vele wegen elkaar. Treinsporen kruisen buslijnen en tramsporen. De A5 kruist lokale wegen, fietspaden, voetpaden, pleinen. Mensenstromen ontmoeten elkaar. Privé en openbare ruimte, stenen en groen, rust en privacy en drukte en reuring wisselen elkaar af. Op dit kruispunt van wegen ligt kavel O aan weerszijden van het spoor. De bedoeling van de gemeente is om er twee woontorens te bouwen: een voor studenten, een voor starters en jonge gezinnen. Uitdaging 1: wie wil hier wonen tussen de kantoorkolossen op een plek waar de transformatie nog moet plaatsvinden? Uitdaging 2: hoe bouw je een fijne woonomgeving zonder geluidsoverlast tussen snelwegen aan de rand van een spoor? Uitdaging 3: hoe kun je snel en flexibel reageren op de groeiende vraag naar woningen in de stad? Het antwoord is CrossRoads, een concept van TBD, waaraan Garlic intensief meewerkte. Het concept heeft de tender van kavel O in Sloterdijk gewonnen.

Meer dan de helft van de mensheid woont momenteel in steden en de verwachting is dat de verstedelijking dramatisch zal blijven toenemen. De traditionele woningbouwmethodiek kan niet snel en flexibel reageren op deze groeiende vraag. Modulaire constructie heeft de potentie om de bouwtijd en projectbudgetten te verlagen, de overlast voor de omgeving te verminderen en de veiligheid van werknemers te verbeteren. Team Crossroads introduceert een nieuw concept dat door reconfiguratie aanpasbaar en uitbreidbaar is: een betoncasco waarin woonmodules worden geschoven. Met de woonmodules wordt woningdifferentiatie gecreëerd, zodat het gebouw flexibel kan reageren op de huidige en toekomstige woningvraag. De gevelelementen zijn aanpasbaar aan de context en geven het gebouw daardoor een hoogwaardige, architectonische uitstraling in zijn omgeving. Ze bieden tevens geluidswerende oplossingen.

 

Crossroads staat voor verbinding. Tussen gebouwen en omgeving. Tussen stromen en verblijven. Tussen groen en blauw. Tussen travelers en stayers. Daarom zijn ook bijzondere verblijfsplekken in de plint toegevoegd. Zoals The Secret Garden: een unieke verblijfsplek onder de Hemboog. Hier ontmoeten mensen en natuur elkaar in een industrieel landschap onder het spoor en op het dak van de parkeergarage. Een andere bijzondere karakteristiek is het innovatieve daklandschap voor de waterbeheersing en een groenlandschap voor de klimaatbeheersing.

 

Garlic deed onderzoek naar de doelgroepen, dacht mee over conceptontwikkeling en de invulling van een bijzonder programma en zorgde dat de input van alle deskundigen bij elkaar kwam in een mooi, argumentatief document.

Opdrachtgever: TBD

tender, concept ontwikkeling, redigeren