Alliantiefabriek

Wijkvernieuwing staat in Nederland al langer hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. In het kader van de wijkaanpak zijn destijds veertig zogenaamde Vogelaarwijken aangewezen. Het doel van de wijkaanpak was om in acht tot tien jaar de wijken om te vormen tot krachtige wijken, waar mensen graag wonen en werken.

Stichting Far West vroeg in die tijd Berenschot een aanpak te ontwikkelen om de dialoog aan te gaan met mogelijke partners in de Vogelaarwijk Slotervaart. Met hulp van de methode De Alliantiefabriek is Far West nieuwe relaties aangegaan met partijen in de wijk, waaruit nieuwe initiatieven zijn ontstaan die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Amsterdam Nieuw-West.

De Alliantiefabriek is een werkwijze, ontwikkeld door Berenschot, om op specifieke thema’s concrete uitvoeringsallianties te smeden tussen partijen. Resultaat: nieuwe energie en nieuwe samenwerkingsvormen. Hoe betrek je stakeholders bij een project of thema? Welke partijen kunnen een bijdrage leveren aan de opgave? Hoe kom je samen met die stakeholders tot innovatie?

Ontwerp en vormgeving van het informatieboekje over het project in Slotervaart, Verbindingen in de wijk – een verhaal over kansen en krachten, was in handen van Garlic. Met prachtige detailfotografie en grafische elementen die de verbindingen verbeeldden, werd het een voorbeeldboekje om te bewaren.

 

Opdrachtgever: Berenschot Fundatie in opdracht van Far West
woningcorporatie, wijkvernieuwing, participatie, gebiedsontwikkeling, wijkverbinding, wijkgroei