Shortstay in Zaandam?

Onderzoek

’t Saentje is de transformatie van een oude bioscoop naar acht maisonnettes en 28 appartementen aan de Noorderkerkstraat in Zaandam. De vraag van de opdrachtgever: lenen de woningen zich voor shortstay? Is shortstay mogelijk in Zaandam? Onder welke voorwaarden? Aan Garlic de vraag dit te onderzoeken.

Het onderzoek bestond uit deskresearch en een kwalitatief onderzoek. We hebben gesprekken gevoerd met de gemeente Zaandam, met bedrijven en overkoepelende brancheorganisaties, met hotels in Zaandam en in Amsterdam, scheidingsadviseurs en het Expat Center Amsterdam. In het onderzoek werden deelvragen beantwoord als:

• welke doelgroepen maken gebruik van shortstay?

• hoe ziet de markt voor shortstay in Zaanstad eruit (is er vraag naar, aan welke regels moet shortstay voldoen)?

• wat zijn de marktontwikkelingen rondom shortstay in Amsterdam?

 

Tijdens het onderzoek kwam de mogelijkheid van expats naar voren. De volgende deelvragen zijn daarom meegenomen:

• hoe is de situatie voor expats in de regio? Waar en hoe wonen expats, zijn er voldoende mogelijkheden in de regio, waar zijn kansen?

• bieden de appartementen van ’t Saentje voldoende kwaliteit voor de expatmarkt?

De uitkomsten van het onderzoek boden de opdrachtgever voldoende houvast voor een weloverwogen strategie.