Urban Interactive District

In 2030 is ArenAPoort een aantrekkelijk, hoogstedelijk en gastvrij verblijfsgebied, een kloppend hart van Amsterdam Zuidoost. Een ‘urban’ centrum in Amsterdam met een unieke mix van wonen, leisure, winkelen, werken en ontmoeten. Een internationaal uitgaansgebied van allure met een wereldse vibe en een prettig leefklimaat op ieder moment van de dag. Dat is het toekomstbeeld dat de projectontwikkelaars voor ogen staat voor de ArenAPoort in Amsterdam Zuidoost. Naast AFAS Live moeten diverse uitgaansvoorzieningen komen, maar ook woningen met straten en pleinen. De nieuwe kleinschaliger voorzieningen en de woningen met hun eigen dynamiek moeten vooral sfeer toevoegen. Belangrijke vraag voor OMC, ontwikkelcombinatie Ballast Nedam, AM en ING, is: wie wil er wonen in de ArenAPoort en waarom?

Aan Garlic de vraag een eerste, kleinschalig onderzoek te doen naar de doelgroepen die nu gebruikmaken van de huidige functies in het gebied. Waar komen deze bezoekers vandaan, zouden ze in het gebied willen wonen en welke voorzieningen willen ze toevoegen om van de ArenAPoort een aantrekkelijk woongebied te maken? Voor dit onderzoek deden wij deskresearch en een kwalitatief onderzoek voor een indicatie van wat er leeft. Hiertoe voerden we korte gesprekken met mensen op straat, op het plein en in het winkelcentrum en met ondernemers. Daarnaast hebben we een aantal uitgebreidere gesprekken gevoerd met deskundigen uit de branche die roots hebben in het gebied. In een uitgebreid verslag hebben we onze bevindingen vastgelegd en suggesties gedaan voor verder onderzoek.

Opdrachtgever: OMC (ontwikkelcombinatie Ballast Nedam, AM en ING)

 

doelgroepen onderzoek, segment bepaling, woonwens analyse, woonprogramma