Vd Pek Nu!

Er is veel reuring in de Van der Pek-buurt in Amsterdam-Noord. De vernieuwing van de wijk staat al jaren op de agenda. Dat begon met ideeën over de woningen opknappen. Dat resulteerde in een uitgebreide wijkaanpak voor woningen en omgeving met gemeente en corporatie Ymere als trekkers. En plannen voor sloop! Bewoners roerden zich. Om verbinding te creëren en mensen goed op de hoogte te houden, werd het magazine Van der Pek Nu! in het leven geroepen. Een blad voor en door de buurt.

Twee keer per jaar werd het blad gemaakt met bewoners uit de buurt. Zij dachten mee over de onderwerpen – wat speelt er in de buurt -, bedachten wie van de bewoners geïnterviewd kon worden over hun creatieve talenten, wie van de bewoners mee konden werken door foto’s te maken enzovoort. Zo werd onder begeleiding van medewerkers van Garlic en externen de hoofdredactie gevoerd, de productie gecoördineerd, alle ontwikkelingen gecommuniceerd en de distributie verzorgd. De bewoners kregen bovendien een podium om zichzelf te profileren.

Opdrachtgever: Vd PekNU!
woningcorporatie, gemeente, gebiedscommunicatie, participatietraject, bewonerscommunicatie, communicatie omwonenden, wijkvernieuwing, community building, grafisch ontwerp