Zone 3

‘Zone3 biedt mensen uitzicht op een nieuwe carrière en laat ze maatschappelijk meedoen. Ook dragen ze bij aan de sociale cohesie in de buurt. Daarvoor kiezen ze de meest basale vorm van communicatie. Dat onderstreept dat we veel meer met elkaar moeten praten.’

De facilitair beheerders en buurtbeheerders van Zone3 werken aan het leefbaar maken en houden van wijken. Bewonersparticipatie is daarbij de sleutel tot succes. De buurtvoorlichters bereiken heel veel mensen in de wijk omdat ze verschillende culturele achtergronden hebben en meerdere talen spreken.

Aan Garlic werd gevraagd om voor Zone3 de communicatiemiddelen te herzien. Een professionalisering van alle uitingen was het doel. Wij inventariseerden alle middelen en deden gericht onderzoek naar de diverse doelgroepen. Vervolgens ontwierpen wij een nieuwe lijn in de uitingen voor Zone3.

Opdrachtgever: Zone3
bedrijfscommunicatie, positionering, logo en huisstijl, brand promotie, grafisch ontwerp, product branding, dienstencommunicatie, bewonerscommunicatie, community building