woonconcept

Hart voor natuur, milieu en mensen


Een integrale aanpak

We maken ons hard voor een gezonde woon- en leefomgeving voor mens, plant en dier. Een omgeving waar people, planet en profit voorop staan en de WeConomy wordt omarmd. Daarom kiezen we bij het maken van buurten voor een integrale aanpak.

Onze integrale aanpak bestaat uit drie pijlers:
1. een sociale gemeenschap
2. duurzaamheid
3. slim en betaalbare woningen

We bieden als conceptontwikkelaar een totaalconcept voor gebiedsontwikkelingen en verdichting van de stedelijke omgeving. Daarbij zoeken we naar de balans tussen een duurzame, circulaire samenleving en economische waarde. We staan stil bij de sociale en ecologische impact van wat we maken. Zodat het klopt met waar we voor staan. Want we vinden het belangrijk dat wat we doen, een positieve impact heeft op de kopers van nu, en op toekomstige bewoners. Met veel respect voor milieu, mensen en dieren.

We zijn begaan met ‘vergeten’ doelgroepen en bieden woningen voor mensen die maar moeilijk een woning kunnen vinden in de woningmarkt. Denk aan starters, young potentials, singles, stellen, emptynesters en gescheiden mensen die een flexibele woning zoeken voor henzelf én hun kinderen die een deel van de week bij hen zijn.

We bieden deze oplossing aan gemeentes, corporaties en beleggers. We hebben veel knowhow en zijn partner, maar ook adviseur. We weten dat u nadenkt over hoe u deze en andere doelgroepen het beste kunt bedienen. We zijn uw sparringspartner en denken mee met conceptontwikkeling, nieuwe woonvormen en de mogelijkheiden op uitdagende locaties. Naar wens zitten we ook bij bestuursvergaderingen of ondersteunen we met input voor uw achterban. We komen met moderne, flexibele, toekomstbestendige oplossingen.

Elk project en elke locatie is anders. Onze aanpak leidt dan ook tot een product op maat.

We laten bouwen met geprefabriceerde modulaire bouwsystemen van hout. Het gedigitaliseerde productie proces resulteert in een efficient en betaalbaar product dat schaalbaar is. Bovendien is bij deze manier van bouwen de bouwtijd korter en is er lichter materieel nodig zodat overlast in de buurt beperkt blijft.
De woningen zijn remontabel zodat de onderdelen in de toekomst herbruikbaar zijn. De biobased materialen zijn hernieuwbaar en zorgen voor een gezond binnenklimaat. Dit is dus niet alleen goed voor onze planeet, maar ook voor de gezondheid van de bewoners.

Het is een totaalconcept, ontwikkelaar van buurten, niet van woningen alleen. We maken keuzes met toewijding aan de bewoners en de omgeving. Daardoor stopt een ontwikkeling voor ons niet na verkoop van een project aan een koper, belegger of corporatie. Ze gaan verder omdat we door onze integrale aanpak naast het bouwen van woningen zorgen voor duurzame, sociale cohesie en voor duurzaam groen. De wijk en buurt krijgen een positieve boost, niet alleen in economische waarde, maar ook in leefbaarheid.

We kiezen er onder andere voor om lastig in te vullen locaties in ontwikkeling te nemen. Omdat we hier een grote stap kunnen maken naar een zinvolle invulling en we zo minder duidelijke plekken in de stedelijke omgeving kunnen inzetten voor wonen en omzetten naar plezierige leefplekken. Deze microdorpen manifesteren zich als verrassende parels die een positieve impuls geven aan de directe omgeving.

Sociale cohesie, participatie en community building is een integraal onderdeel van het concept. We houden rekening met de huidige en toekomstige bewoners door participatie te stimuleren en slim, snel en transparant met hen te communiceren, vanaf kennismaking tot oplevering. We versterken de community door een deelconomie te introduceren of te vergroten. Zo delen bewoners bijvoorbeeld de tuin, auto’s, installaties, maar ook wasmachines en bergingen. Dit leidt tot minder consumptie en het bespaart ruimte in de eigen woning.

Ook de inpassing van flora en fauna werkt als boost voor de community! Zij worden geholpen bij het ontwerp van de tuin en de groene surroundings en leren bewoners hoe zij het groen in hun omgeving in balans houden. Ze krijgen slimme tips en tricks over tuinieren, duurzaamheid in tuinelementen en in snoeimethodes. Daarnaast geeft natuurinclusief bouwen ook vogels en vleermuizen een plek in de wijk en wordt biodiversiteit bevorderd.

Mail ons:
taste@garlic.eu