De Banne, Amsterdam

tenders en transformaties, participatie en co-creatie, onderzoek ⟶ nieuwsbrieven, verslag, doelgroepen onderzoek, bijeenkomsten, participatie, brainstorm, interviews, advies

KLANT
Rochdale

LOCATIE
Amsterdam

OPDRACHT
Middels een woonwensenonderzoek zoeken we uit hoe bewoners zich echt voelen; wat ze vinden van hun woning en de omgeving waarin deze zich bevindt. Willen ze bijvoorbeeld verhuizen? Of liever op hun huidige verblijfplaats blijven wonen? We geven advies aan de corporatie zodat zij plannen kunnen bijstellen of aanscherpen.

We hebben een strategie opgesteld over hoe we deze doelgroep gingen benaderen, aangegeven waar de problemen lagen, besprekingen met een stuurgroep van de bewoners gehad en hun meegenomen in het proces.  Daarna hebben we huis-aan-huis gesprekken gehad met alle bewoners om te achterhalen waar de meeste knelpunten lagen en over wat hun wensen en angsten zijn.

Het vervolg is de opbouw van een nieuwe wijk. De corporatie is momenteel bezig met de voorbereidingen voor een stedenbouwkundigplan, waarna er inspiratiesessies worden georganiseerd voor de bewoners om samen invulling te geven aan het plan.