Privacy
statement

GARLIC vastgoedmarketing bureau, gevestigd aan Woltera van Reesstraat 5 in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Garlic – vastgoedmarketing
Woltera van Reesstraat 5, 1093MJ Amsterdam, Nederland
Telefoon nummer: 0031-020-4207249
Website: www.garlic.eu

Kamer van koophandel nummer: 34153191

Persoonsgegevens die wij verwerken
GARLIC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– bedrijfsnaam
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via taste@garlic.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
GARLIC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– u te kunnen bellen, e-mailen of post sturen (brief, propositie, offerte, factuur, uitnodiging enz) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
GARLIC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GARLIC) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
GARLIC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
GARLIC verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruikmaken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar taste@garlic.eu.

GARLIC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GARLIC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met taste@garlic.eu.

GARLIC maakt gebruik van verschillende soorten cookies:
Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd
wordt door een internetserver. De cookie installeert zich dan op de vaste schijf van je
computer. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een
aantal gegevens over dit bezoek.
● Jouw voorkeuren op de site
● Vroegere activiteiten op de site
● om je bij het volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.

Accepteren of weigeren
Bij het bezoeken van deze website word je geïnformeerd over het gebruik van privacy-vriendelijke (functionele en analytische) cookies en tracking cookies. In de cookiemelding geven we je de keuze om tracking cookies te accepteren of te weigeren:

Accepteren
Door te accepteren, ga je akkoord met het plaatsen van tracking cookies op je apparaat. Tegelijk plaatsen we een functionele cookie op je apparaat, zodat je de cookiemelding op dit apparaat niet meer zult ontvangen.

Weigeren
Door te weigeren, geef je aan tracking cookies niet te accepteren. We zullen die dan ook niet op je apparaat plaatsen en het gebruik van cookies beperken tot privacy-vriendelijke functionele en analytische cookies.

Cookies helemaal blokkeren of verwijderen
Blokkeren
Als je helemaal geen cookies wilt, kun je in de instellingen van je browser het gebruik van cookies blokkeren. Dat zouden we jammer vinden, aangezien statistieken over het gebruik van de website ons waardevolle inzichten opleveren. Let op: het kan dan voorkomen dat delen van deze website niet meer werken, en inhoud minder goed past bij jouw interesse.

Verwijderen
Geplaatste cookies kun je eenvoudig verwijderen. Gebruik links hieronder voor een handleiding bij jouw browser. Let op: soms houden cookies gegevens vast, zoals een automatisch ingelogd account van andere dan deze website. Bedenk goed of je misschien accounttoegang verliest door het verwijderen van cookies.
• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647)
• Firefox (https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-op-uw-computer-opslaan)
• Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411)
• Explorer (https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Veiligheid
Cookies zullen nooit resulteren in ongewenste telefoontjes, spam per mail of post. Je (e-mail)adres of telefoonnummer wordt namelijk nooit opgeslagen. Ook weten wij niet van cookie-toepassingen die een gedetailleerd profiel aanleggen. We willen daarom benadrukken dat cookies veilig te gebruiken zijn.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd.