VEENSE POORT

onderzoek ⟶ verslag, presentatie, deskresearch en advies

KLANT
Van der Vorm

LOCATIE
Veenendaal

OPDRACHT
In Veenendaal doen wij voor de Veense Poort fase 3 een onderzoek naar mogelijke doelgroepen voor het project. Deskresearch op locatiekenmerken, doelgroepen en woningaanbod in de gemeente, marktprijzen, verhuisbewegingen in de regio en interesse in omringende gemeenten leidt tot een adviesdocument, waarmee de belegger een volgende stap kan maken.